Výzkumy

Výsledky výzkumných zpráv a analýz dat o chování dětí i dospělých na témata z oblasti různých jevů online prostředí. Ke vzniku výzkumů přispěla společnost O2 Czech Republic.

Illustration

Český učitel ve světě médií

Cílem unikátního výzkumu, který proběhl od února do června 2021 mezi více než dvěma tisíci českých učitelů bylo zjistit, jak se učitelé základních a středních škol staví k mediální výchově, jak konzumují informace, jakým zdrojům důvěřují, z jakých informačních zdrojů čerpají pro výuku a jak jsou schopni rozpoznat dnes již tradiční témata dezinformací.

 

Český učitel ve světě technologií

Výzkum se zaměřuje na české učitele v oblasti technologií – a to nejen online, ale také offline. Zjišťujeme, jak se učitelé v technologiích orientují, jak je využívají, jak sami sebe ve vztahu k technologiím hodnotí, jak je vnímají, jaké jsou v používání technologií rozdíly mezi jednotlivými stupni apod.

České děti v kybersvětě

Studie odhaluje, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí internetových podvodů. Samostatná část výzkumu je věnována problematice používání mobilního telefonu dětmi v prostředí školy.

Rodiče a rodičovství v digitální éře

Výzkum zmapoval způsoby, jakými rodiče případně regulují využívání technologií dětmi, jakou regulaci volí, jestli mají přehled o aktivitách svých děti v on-line prostředí provozují, jestli dětem omezují přístup k nežádoucímu online obsahu.

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Cílem tohoto výzkumu bylo na reprezentativním vzorku učitelů zmapovat rozšíření kyberšikany a zjistit, jaké formy kyberšikany jsou nejběžnější, kde nejčastěji probíhá, jaký má dopad na učitele, jaké strategie řešení učitelé volí a koho do řešení zapojují.

Děti a kult krásy v online světě

Výzkumu se účastnilo téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum, který pomůže správně nastavit prevenci a edukaci společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2.

Máte dotaz, nápad nebo zájem o novinky?

Stačí nám napsat, nebo jen zaškrtnout souhlas k odběru novinek. O zbytek se postaráme.

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou k dispozici v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.