Zpět na webový portál

Sonda do duše stalkerů (2/3)

Existuje celá řada stalkerů, kteří se liší svou motivací. Možná je to někdo, koho znáte – a možná úplně cizí člověk, který si vás vyhlédl na internetu. Ani nemusíte vědět, že vás někdo sleduje. Dozvíte se o tom teprve tehdy, když vás začne obtěžovat.

Pro své okolí bývá stalker úplně normální člověk, klidně i s fungující rodinou. Mezi stalkery sice statisticky převažují muži, ženy je ale dohánějí svou problematičností. Bývají totiž neodbytnější a systematičtější.

Stalker se často označuje za oběť a má potřebu demonstrovat svou sílu. V určité fázi se tak neštítí např. ničit majetek oběti nebo ublížit jejím mazlíčkům.

Základní typologie stalkerů

Uctívač – svou oběť zbožňuje a je přesvědčený, že si opětování své lásky zaslouží. Žárlí, pokud jeho modla chodí s někým jiným. Případné odmítnutí způsobí drastickou změnu jeho chování. Své někdejší lásce vyhrožuje, snaží se ji poškodit a někdy jí i ublížit. Sem patří stalkeři celebrit.

Ublížený pronásledovatel – chce se pomstít za skutečné nebo domnělé příkoří. Oběť šikanuje vyhrožováním, podává na ni žaloby, mstí se na domácích mazlíčcích, vloupává se do domu atd. Protože pocit převahy a kontroly mu přináší uspokojení, bývá velmi vytrvalý.

Kyberstalker – svou oběť sleduje a případně kontaktuje přes sítě. Pravý kyberstalker se málokdy uchýlí k fyzickému útoku. Cestou kyberstalkingu se ovšem může vydat každý z ostatních typů stolkerů k získávání informací nebo vyhrožování oběti a jejímu okolí.

Poblouzněný milovník – žije v iluzi, že ho oběť miluje. Je schopný si tím zdůvodnit jakékoliv její chování. Obvykle si vybírá oběť s vysokým sociálním statutem a o nevyhnutelnosti vztahu s ní je pevně přesvědčený. Málokdy reaguje na policejní výzvy nebo soudní zákazy. Bez odborné péče pokračuje ve stalkingu dál.

Bývalý partner – nezvládl konec vztahu a touží ho obnovit nebo se pomstít. Hněv, žárlivost a pomstychtivost ho vedou k vytrvalému obtěžování oběti i jejího okolí, k pomluvám a snaze ji poškodit. Nemusí jít jen o milostný vztah. Podobný vývoj může nastat u pracovního, školního, obchodního nebo třeba terapeutického vztahu.

Neobratný milovník – touží po lásce a intimitě, ale nemá dostatečné sociální a komunikační dovednosti, aby jich dosáhl. Pokouší se o jakýkoli fyzický kontakt s obětí (držet oběť za ruku, políbit ji). Většinou není agresivní, ani nevyhrožuje. Není tak vytrvalý jako ostatní stalkeři, zásah policie ho běžně odradí.

Sexuální útočník – často sexuální deviant, který si vyhlédl svou oběť. Do škály jeho způsobů obtěžování patří voyerství, exhibicionismus, obscénní telefonáty, sadismus nebo masochismus.

Podklady ke stažení