Zpět na webový portál

10 tipů, jak si zabezpečit Wi-Fi (2/3)

 1. Nikdy se nepřipojujte na veřejnou Wi-Fi bez hesla. Komunikace přes ni není prakticky nijak chráněná. K vašim údajům se tak může kromě vlastníka Wi-Fi kdokoliv.
   
 2. Zkontrolujte zabezpečení. Staré WEP nestačí. Potřebujete WPA/WPA2.
   
 3. U neznámých sítí nikdy nezapínejte automatické připojování.
   
 4. Nepřipojujte se na náhodně objevené Wi-Fi. Vždycky nejdřív zkontrolujte, komu patří, a jestli je možné se na ně připojit bezpečně.
   
 5. Nikdy na veřejné Wi-Fi neotvírejte internetové bankovnictví ani jinou službu, která vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení.
   
 6. Hlídejte si, aby webová komunikace měla „zámeček“, tzn. aby probíhala přes https“, a ne přes starší a nezabezpečené „http“.
   
 7. Do firemních sítí se z veřejné Wi-Fi vždycky připojujte přes VPN (virtuální privátní síť).
   
 8. U počítače vždycky zkontrolujte, že používá firewall, nezpřístupňuje síťové disky a není v síti objevitelný pro další počítače.
   
 9. Počítač, notebook, mobilní telefon i tablet by měly mít aktuální operační systém i aplikace a antivirový software.
   
 10. Nikdy nedávejte kontaktní údaje provozovateli, kterého neznáte (hodně Wi-Fi po vás pro připojení bude chtít jejich vyplnění). Nikdy nevíte, kdo je vlastně sbírá a co se s nimi stane dál.

Videa