Zpět na webový portál

Další užitečné odkazy a podklady (3/3)

Pokud vás tato oblast zajímá a chcete se seznámit nebo nastudovat více materiálů k tématu, vybíráme pro vás zajímavé projekty, které představují moderní dějiny poutavou formou a k výuce využívají digitální technologie a interaktivní materiály.

✔️ Svoboda není samozřejmost
V rámci tohoto dlouhodobého projektu společnost O2 Czech republic pravidelně připomíná důležitost boje za svobodu a demokracii. Díky odvaze těch, kdo v době totality přes nebezpečí uvěznění a perzekucí nemlčeli, žijeme dnes ve svobodné zemi. Otevřenost a svoboda vyjadřování jsou v historii Česka stále živým tématem, projekt proto vybírá důležité momenty z 20. století, kdy říci nebo napsat svůj názor vyžadovalo osobní hrdinství.

Chcete si rozšířit obzory, hledáte výukové materiály nebo vás prostě zajímají vzpomínky pamětníků? Ve vzdělávací části portálu najdete články, videa, audio, dobové fotografie a spoustu dalších materiálů, které přibližují důležité okamžiky naší novodobé historie.

https://svobodanenisamozrejmost.cz/vzdelani✔️ My jsme to nevzdali
Vzdělávací portál My jsme to nevzdali je určen především pedagogické veřejnosti se zájmem o výuku moderních dějin. Najdete na něm autentické nahrávky pamětníků, fotografie, komiksově zpracované příběhy, krátké animované filmy, rozhlasové dokumenty. Stáhnout si můžete i pracovní a metodické listy, které všechny tyto materiály využívají. Vše je přehledně členěno podle historických témat a kapitol. 

Portál vytvořilo sdružení Post Bellum, které již od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století a uveřejňuje je v internetové sbírce Paměti národa.

https://www.myjsmetonevzdali.cz/

✔️ Paměť národa
Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století. Sbírku spravuje díky podpoře soukromých dárců nezisková organizace Post Bellum (latinsky „po válce“) ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.


https://www.pametnaroda.cz/


✔️ Jeden svět na školách
Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Prostřednictvím filmů, diskuzí a výukových aktivit přináší JSNS do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Vyučujícím poskytuje atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online.

https://www.jsns.cz/lekce/15218-moderni-ceskoslovenske-dejiny