Zpět na webový portál

Psaní Hravě z pohledu žáků (4/8)

Žáci si na Psaní Hravě pochvalují především možnost hrát se svými spolužáky a kamarády, možnost učit se hrou, ale také procvičovat přesně to, co jim moc nejde. 

Sociální aspekt

Společenský rozměr vzdělávání nejde přecenit. Je to právě přítomnost spolužáků, kterou žáci jako první postrádali při přerušení prezenční výuky. S nepřítomností kamarádů a spolužáků rychle klesá motivace (a nakonec i jako dospělí se učíme snáze, když se do kurzu třeba angličtiny zapíšeme s někým blízkým). Neučíme se pouze NĚCO, ale vždy se také učíme S NĚKÝM.

Psaní Hravě na toto myslí. V kurzu je možné hrát a předhánět se spolu se spolužáky a vidět, jak moc trénují oni a jak jim to jde. 

Nastavitelné kolo

Každý potřebuje probíranou látkou postupovat jinak rychle a Psaní Hravě to vzalo v potaz. Žáci si mohou v nastavitelném kole procvičovat to, co jim zrovna nejméně jde. Žádný žák tak nemusí být pozadu za ostatními, protože má potřebný prostor na to, aby si vše procvičoval, dokud mu to nepůjde.