Zpět na webový portál

Vliv sociálních sítí na vnímání vlastního těla (1/2)

Jak sociální sítě ovlivňují vnímání vlastního těla? Zdálo se vám někdy, že si vaše dítě přeje vypadat jako oblíbený influencer?

Influencerem může být téměř kdokoliv, kdo má určitý vliv a dosah na své specifické publikum na určitých sociálních sítích. Může jím být celebrita, ale také někdo, kdo v reálném světě není vůbec vidět. Dokonce i vaše dítě! Klíčové je, že influencer získáním velké základny sledujících, získává také moc, ovlivňovat ji.

Jak sociální média pracují s krásou?

Na sociálních sítí jsou děti neustále vystavovány náporu médií, která kladou požadavky odpovídat ideálu atraktivity, ideálu krásy. Tyto platformy mají tendenci zobrazovat příliš dokonalé a nereálné proporce fyzické krásy. Dokonalá těla mohou prezentovat influencerky, jejichž náplní práce je prezentování produktů na fotkách s vlastními dokonalými těly. Tyto osoby věnují skoro veškerý svůj čas tomu, jak vypadají, což je pro běžného člověka nepředstavitelné. Ovšem perfektní vzhled může být vytvořen také úpravou fotografií a použitím nejrůznějších filtrů a aplikací. Ty mohou změnit tvar těla i obličeje. To vše může mít zásadní vliv i na to, jak se lidé, kteří influencery sledují, cítí ve svém vlastním těle.

Děti začínají vnímat obraz vlastního těla od 2,5 - 3 let věku. Kritické období ovšem přichází v pubertě, kdy začínají dospívající vnímat i vlastnosti negativní, které se snaží přijmout, ovšem ne vždy se to daří. Toto negativní vnímání vlastního těla přitom může vést k řadě duševních onemocnění, narušení sebeúcty, depresi, sexuální dysfunkci nebo poruchám příjmu potravy.

Co negativní vnímání vlastního těla způsobuje?

Začíná to u samotného porovnávání se s jedinou modelkou nebo mediální prezentací dokonalého těla. Zde je také důležité zmínit algoritmus sítí. Sociální sítě nabízí uživatelům obsah, kteří rádi a často konzumují. Dívá-li se vaše dítě například často na tématiku cvičení, sociální sítě mu budou nabízet fotografie a videa uživatelů, kteří cvičí.

Mimo samotnou pasivní konzumaci obsahu, která už na internetu byla mnohem dříve, než dnešní děti, dostali uživatelé možnost sami jej utvářet. Děti se rozhodují, jaký obsah umístí na určitou sociální síť a vytváří osobní agendu, kde dochází k sebeodhalování. Kritickým faktorem, který může vést k negativnímu pocitu z vlastního těla je nadměrná úprava fotografií, tvorba selfies a přílišné odhalování se. Dalším důležitým faktorem jsou komentáře a hodnotící tlačítka. Negativní komentáře mohou mít na děti negativní vliv, ale pozor! Pozitivní je naopak mohou podporovat v tvorbě dalších nevhodných fotografií. Na různých platformách lze také hodnotit podle nejrůznějších hodnotících emotikonů, jako je “srdíčko” na platformě Instagram nebo “palec” na Facebooku. Uživatelé sociálních sítí se snaží získat, co nejvyšší počet, který vede k uspokojení.

Co s tím?

Důležitá je komunikace. Povídejte si s vašimi dětmi o tom, jaký obsah na sociálních sítí konzumují a jaký naopak vytváří. Projevte v této oblasti zájem, i když jí tak úplně nerozumíte. Zeptejte se jakého influencera sledují a proč, jaké fotky na síť umisťují a jaký z toho mají pocit. Buďte přátelští a vnímaví. Mluvte o tom, do jaké míry jsou věci na fotkách a v komentářích reálné, jak dlouho mohly být fotografie připravovány, jak byly upravovány. Upozorněte děti i na fakt, že ne všichni sledovatelé a lajky jsou reálné. I to se dá na internetu koupit.