Zpět na webový portál

Úvod do tématu (1/5)

Velmi zajímavou technologii, kterou lze využívat pro celou řadu vzdělávacích aktivit, představuje tzv. rozšířená realita (zkratka AR = augmented reality). Princip fungování rozšířené reality je v podstatě velmi jednoduchý – do obrazu reálného světa, který snímáme mobilním telefonem, tabletem či dalším zařízením, integrujeme navíc virtuální prvky – např. 3D model, video, textový či grafický popis, animace apod. Reálný obraz světa je tak doplněn o digitální vrstvu, která nemusí být pouze vizuální, ale i zvuková, nebo za pomoci speciálních rukavic dokonce hmatová.

Rozšířenou realitu dělíme podle trackování neboli podle orientace v reálném prostoru. K tomu slouží tzv. marker – obrázek či reálný objekt s jedinečným vzorem. Zpravidla jde o čárové nebo QR kódy a tištěné černobílé značky. Uživatel prostřednictvím konkrétní AR aplikace zaměří své zařízení na černobílou značku, kamera i software tento marker rozpozná a zobrazí požadovanou informaci.

Mobilní telefon či tablet jsou základní zobrazovací technologie pro AR. To však může být omezující, neboť uživatel nemá volné ruce. Tento problém řeší pokročilejší typy zařízení, tzv. HMD brýle (Head mounted display), které uživatel nosí na hlavě. Jejich hardwarové a softwarové vybavení je velmi podobné smartphonům. Mezi ty nejznámější HMD brýle patří Google Glass a Microsoft HoloLens.