Zpět na webový portál

Úvod do tématu (1/3)

Svobodu musíme chránit. Ta současná není a nesmí být samozřejmá pro nikoho z nás.

I dějiny se dají učit moderně. Digitální technologie mohou atraktivně představit mladým generacím nejen nedávné události z naší historie. Lidé mají často tendenci pamatovat si jen to hezké - a nepříjemné zážitky a chyby se snaží vytěsnit. To v sobě ale skrývá nebezpečí, že je budou znova opakovat. Proto je důležité připomínat si okamžiky naší novodobé historie, ze kterých stojí za to se poučit. Konkrétní příběhy a osudy lidí pomáhají učit dějiny jinak, zábavně a interaktivně.

Společnost O2 je iniciátorem projektu www.svobodanenisamozrejmost.cz. Jeho prostřednictvím se otevírají zásadní společenská témata a při různých příležitostech se pravidelně připomíná důležitost boje za svobodu a demokracii. Tím, že projekt zapojuje  do výuky moderních dějin technologie, z loigky věci se propojil s naším vzdělávacím portálem. 

Průzkum mezi mladými
Existuje mnoho projektů, které nabízejí studentům detailnější informace o moderních českých dějinách a pedagogům podklady do výuky. Pomocí digitálních technologií tak mladé generaci poutavou formou přibližují nedávné události, na které při běžné výuce mnohdy nezbývá čas. To vyplynulo i z průzkumu, kterýbyl realizován v roce 2020 na tisícovce mladých lidí ve věku od 16 do 30 let.
Podle 70 % dotázaných se ve školách nevěnuje dostatečných prostor výuce moderních dějin. Tento fakt potvrdily i samotné výsledky průzkumu, který mapoval hloubku znalostí o událostech z totalitního a porevolučního období.

Kvíz
Jednou z aktivit projektu Svoboda není samozřejmost byl vědomostní kvíz z moderních dějin „Otázka svobody“ .  
Své znalosti z oblasti moderních dějin si můžete prostřednictvím tohoto kvízu vyzkoušet i vy.